En fællesstatslig systemportefølje

Moderniseringsstyrelsen driver og udvikler en sammenhængende portefølje af fællesstatslige administrative it-systemer.

Ambitionen er dels at understøtte en enkel og værdiskabende styring i de statslige institutioner og dels at være katalysator for datadrevet udvikling i staten.

Moderniseringsstyrelsens it-systemer anvendes i alle statslige institutioner og i dele af selvejesektoren (universiteter, erhvervsskoler mv.).

Nyheder om systemer

""

Support

Statens Administration bistår dig med support på de fællesstatslige it-systemer.

Gå til Support og service

Gå til Serviceportalen hos Statens Administration

""

Aktuelle kurser

Moderniseringsstyrelsen udbyder kurser i den statslige systemanvendelse vedrørende økonomi, regnskab, løn, rapportering m.m.

Nyt kursus: LDV og Power BI
Kurser i Navision Stat 9.0
Læs mere om kurser

Brug systemerne

""

Fælles dataansvar

Fælles dataansvar tydeliggør ansvarsdelingen på persondataområdet mellem Moderniseringsstyrelsen og de institutioner, som benytter de fællesstatslige it-systemer.

Læs mere om fælles dataansvar for de fællesstatslige it-systemer

""

Priser og ydelser

Moderniseringsstyrelsens systemydelser og priser i 2019.

Gå til Servicebeskrivelse og priser