Systemer

Nye digitale services på vej

Bedre digital understøttelse af de administrative hovedprocesser.

Statens Budgetsystem   Statens HR   Statens BI   Fælles systemer til FGU

En fællesstatslig systemportefølje

Moderniseringsstyrelsen driver et sammenhængende sæt af digitale datadrevne services, der understøtter ledelse og styring af økonomi, HR og løn i staten.

Vores ambition er, at understøtte alle administrative hovedprocesser digitalt, så medarbejdere og ledere i de statslige institutioner kan løse deres opgaver enkelt og effektivt. Ligesom det skal være nemt at tilgå de nødvendige data, når de gode beslutninger skal træffes.

Læs mere om bedre digital understøttelse af de administrative behov

Nyheder om systemer

""

Driftstatus og support

Se driftstatus på it-systemerne

Statens Administration bistår dig med support på de fællesstatslige it-systemer.

Gå til support

Brug systemerne

""

Aktuelle kurser

Moderniseringsstyrelsen udbyder kurser i den statslige systemanvendelse vedrørende økonomi, regnskab, løn, rapportering m.m.

Nyhed: Kurser i Statens Budgetsystem
LDV og Power BI
Læs mere om kurser

""

Fælles dataansvar

Fælles dataansvar tydeliggør ansvarsdelingen på persondataområdet mellem Moderniseringsstyrelsen og de institutioner, som benytter de fællesstatslige it-systemer.

Læs mere om fælles dataansvar for de fællesstatslige it-systemer

""

Priser og ydelser

Moderniseringsstyrelsens systemydelser og priser i 2019.

Gå til Servicebeskrivelse og priser