Systemer

Digitale services på vej

Bedre digital understøttelse af de administrative hovedprocesser.

Statens Budgetsystem   Statens HR   Statens BI   Fælles systemer til FGU

En fællesstatslig systemportefølje

Moderniseringsstyrelsen driver et sammenhængende sæt af digitale datadrevne services, der understøtter ledelse og styring af økonomi, HR og løn i staten.

Vores ambition er, at understøtte alle administrative hovedprocesser digitalt, så medarbejdere og ledere i de statslige institutioner kan løse deres opgaver enkelt og effektivt. Ligesom det skal være nemt at tilgå de nødvendige data, når de gode beslutninger skal træffes.

Læs mere om fælles systemer i staten

Nyheder om systemer

""

Driftstatus og support

Se driftstatus på it-systemerne

Statens Administration bistår dig med support på de fællesstatslige it-systemer.

Gå til support

""

Aktuelle kurser

Moderniseringsstyrelsen udbyder kurser i den statslige systemanvendelse vedrørende økonomi, regnskab, løn, rapportering m.m.

Nyt kursus i LDV og Power BI

Læs mere om kurser

""

Priser og ydelser

Moderniseringsstyrelsens systemydelser og priser i 2019.

Gå til Servicebeskrivelser

Gå til Priser