Statens Budgetsystem (SB)

Statens Budgetsystem (SB) anvendes til at udarbejde og opstille bevillingslovpublikationerne om Finansloven mv.

Statens Budgetsystem kort fortalt

Statens Budgetsystem (SB) anvendes til at udarbejde og opstille bevillingslovpublikationerne:

  • Forslag til Finanslov
  • Ændringsforslag til Forslag til Finanslov
  • Finanslov
  • Forslag til lov om Tillægsbevilling
  • Statsregnskab

Systemet bruges også i forbindelse med:

  • ministeriernes afrapportering vedrørende totalrammeordningen
  • bevillingsafregning i tilknytning til statsregnskabet

Alle ministerier samt en del større styrelser har adgang til SB-systemet.