IndFak-rapporter

Med indkøbsdata der hentes fra IndFak2 til LDV er det muligt at foretage indkøbsanalyser på fakturadata, helt ned på den enkelte fakturalinje. Her kan det desuden ses, om fakturalinjen er compliant (i overensstemmelse) med Statens indkøbsaftaler.

Frigivelse af IndFak data til LDV 

Indholdet af indkøbsdata i LDV er i hovedtræk følgende:

  • Faktura- og konteringslinjer, herunder fakturalinjens compliance med Statens indkøbsaftaler
  • Rekvirent- og leverandøroplysninger.
  • Hændelsesdatoer (dato for faktura, forfald, godkendelse etc.).
  • Institutionens stamoplysninger, eks. Bogføringskreds.
  • Andre relevante oplysninger fra IndFak2, eks. dokumenttilstand, enhedsoplysninger (æske, stk., karton) og valuta.

Kuben kan anvendes i den lokale opfølgning på indkøb i IndFak2, eksempelvis analyser af compliance, varegrupper, leverandører, brancher etc. For flere detaljer om databasens indhold og dets anvendelsesmuligheder, henvises til dokumentation for IndFak kuben IndFak (pdf).

Med denne version medfølger også standardrapporten Dokumenter til behandling. Denne rapport viser aktuelle dokumenter til behandling i IndFak2. Se mere dokumentation her Dokumenter til behandling (pdf)

Oversigt over standardrapporter

I tabellen nedenfor fremgår rapportindholdet af mappen "Indfak" fra Reporting Services' startside. Ved klik på et rapportnavn tilgås rapportbeskrivelsen.

Følgende indeholder en oversigt over de standardrapporter, der vedrører indkøbsdata og faktura data fra Indkøbssystemet (IndFak 2)

 

Rapportnavn Beskrivelse  
Compliance (pdf) Denne rapport viser compliance på de officielle indkøbskategorier  
Dokumenter til behandling (pdf) Denne rapport viser dokumenter der har status Til behandling i IndFak2  
Rettidig betaling (pdf) Rapporten synliggør faktura-flowet for en defineret periode i et eller flere valgte regnskaber (bogføringskredse)