Implementeringsplan for LDV 3.0

Moderniseringsstyrelsen sikrer, at institutioner som driftes hos SIT eller KMD bliver opgraderet.

KMD

Her starter opgraderingen fredag den 26/1-2018 med, at Reporting Services opgraderes til Power BI for Reporting Services. I den forbindelse vil der være en frozen zone fra den 26/1 kl. 8 til den 30/1 kl. 8, hvor der ikke må tilføjes nye rapporter, foretages ændringer i eksisterende rapporter eller subscriptions. Herefter vil det interface, som brugerne ser på https://ldv.kmd.dk/ være ændret til et helt nyt interface. De rapporter, I selv har udviklet, bliver ligeledes opgraderet.

Efterfølgende starter opgraderingsplanen for det enkelte LDV. Når det enkelte LDV opgraderes, vil der være en kort periode, hvor det ikke er tilgængeligt.

Opgraderingsplanen for KMD kan ses her

Institutioner, som trækker data eller modtager data fra LDV over til andre systemer, skal være opmærksom på, at LDV efter opgraderingen anvender SQL server 2017 Enterprise version.

SIT

Hos Statens IT starter opgraderingen af LDV miljøet fra uge 7, dvs. 12/2-2018.

Her indledes med at opgradere Reporting Services til Power BI for Reporting Services i uge 7. I den forbindelse vil der være en frozen zone på en uge, hvor der ikke må tilføjes nye rapporter, foretages ændringer i eksisterende rapporter eller subscriptions. Herefter vil https://ldv.statens-it.dk være opgraderet til det nye interface.

Efterfølgende starter en opgradering af det enkelte LDV. Hos SIT opgraderes en server af gangen, hvilket betyder, at der vil være en frozen zone på en uge, hvor der ikke kan foretages ændringer under indstillinger af LDV, samt at der i denne uge kan opleves længere svartider på rapporter og analyser.

LDV vil være i drift under hele opgraderingsforløbet, så at det er muligt at trække rapporter og analyser, på nær i de ca. 10 min, hvor der skiftes version.  

Institutioner, som trækker data eller modtager data fra LDV over til andre systemer, skal være opmærksom på, at LDV efter opgraderingen anvender SQL server 2017 Enterprise version.

Opgraderingsplanen for SIT kan ses her

Institutioner, der selv driftsafvikler LDV

Institutioner, som selv driftsafvikler deres LDV, skal selv foretage opgraderingen. 

Vi henstiller til, at LDV bliver opgraderet i første halvår af 2018. 

Opgraderingsvejledninger findes her

 Opgraderingsstatus