Implementering af statens administrative systemer i FGU institutionerne

Implementeringen af de fællesstatslige it-systemer i de nye FGU institutioner skal sikre, at skolerne enkelt og effektivt kan udbetale løn til deres medarbejdere, administrere deres økonomi og indkøb mv.

Herunder vil materiale mv. vedrørende den systemtekniske implementering af Statens fælles systemer i FGU institutionerne løbende blive lagt.