Genudbud af Statens Lønløsning

Moderniseringsstyrelsen genudbyder driften og applikationsforvaltningen af Statens Lønløsning i 2019

Drift og applikationsforvaltning af Statens Lønløsning varetages i dag af DXC og Statens It. I forbindelse med, at det nuværende aftalegrundlag udløber, skal Moderniseringsstyrelsen genudbyde ydelserne.

Moderniseringsstyrelsen har den 8. juli 2019 annoceret genudbuddet af Statens Lønløsning. 

Udbudsmaterialet kan findes på udbudsportalen Mercell via følgende link: https://permalink.mercell.com/107537120.aspx

Læs udbudsbekendtgørelsen her i EU's TED-database

Tidsplan for udbudsforretningen

Den tentative tidsplan for udbudsforretningen fremgår af de to nedenstående figurer.