Digitalt løft af HR-området i staten

Digital procesunderstøttelse skal gøre det lettere for HR-organisationerne at blive mere datadrevne.

Statens HR er ved at blive implementeret, og skal sikre, at alle medarbejdere lettere kan komme i kontakt med kolleger i staten. Statens HR indeholder bl.a en fællesstatslig telefonbog, der gør det lettere at skabe kontakt og dermed etablere samarbejde på tværs. Derudover vil den enkelte medarbejder i staten få agang til egne data i HR-løsningen.

Enklere arbejdsgange og bedre data  

Det bliver også lettere at være HR-medarbejder. Et digitalt løft af det HR-administrative område i staten skal give bedre organisationsoverblik og en bedre systemunderstøttet proces. Det handler om at forenkle arbejdsgangene, og gøre data tilgængelige, så der bliver frigivet mere tid til kerneopgaver.

”En mere strømlinet proces handler i høj grad om, at tingene hænger sammen, indtastningerne bliver færre og fejlkilderne dermed bliver reduceret”
– HR Partner Charlotte Horster, Tidligere HR-partner i Kulturministeriet

Se videoen nedenfor, der indeholder ønsker fra nogle af vores brugere.