FAQ om Statens HR

I denne FAQ finder du en række centrale spørgsmål og tilhørende svar om det nye fællesstatslige HR-system, der blandt andet kan give en generel viden og indsigt i systemets baggrund, funktionalitet og implementering.


FAQ’en vil løbende blive suppleret og opdateret, så den afspejler aktuel viden og de løbende spørgsmål, som vi modtager. Hvis du har yderligere spørgsmål, som du ikke finder svar på her, så kan du skrive til: