Releases og servicevinduer

Statens HR er en cloudbaseret løsning. Den aftalte driftstid for løsningen er 24 timer i døgnet, 365 dage om året, bortset fra tidspunkter med servicevinduer.

Kvartalsvise servicevinduer ved ny release

Der er servicevindue den 3. fredag i marts, juni, september og december, hvor de obligatoriske opdateringer lægges på produktionsmiljøet. Servicevinduet er fredag kl. 21 til lørdag kl. 12. Opdateringen kræver nedetid, hvor systemet ikke kan tilgås.

I 2019 er der servicevindue, hvor løsningen ikke kan tilgås:

  • Fredag d. 20. december kl. 21 til lørdag d. 21. december kl. 12.

Delvist servicevindue hver onsdag eftermiddag:

De øvrige måneder vil der også være mulighed for delvise servicevinduer hver onsdag i tidsrummer kl. 16-24. Disse vil ikke medføre gener for medarbejdere og ledere, men kan medføre driftsforstyrrelser for HR-afdelingerne. Hvis et servicevindue forventes at medføre decideret nedetid, vil det blive kommunikeret særskilt på Statens HR.

I tilfælde af lukning/utilgængelighed ud over de nævnte tidspunkter, vil der blive givet særskilt besked herom på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside vedr. driftsstatus.

Se driftstatus for Statens HR