Tidsplan for Statens HR

På denne side kan du følge med i projektets tidsplan.

Frem mod 2020 skal Statens HR og SBS implementeres i over 120 statslige institutioner. I vores implementeringsplaner tager vi hensyn til ministeriernes præferencer og kompleksitet, samtidig med at vi sikrer en balanceret udrulning indenfor de tidsmæssige rammer.

Der bliver tale om to store implementeringer, som vil berøre mange medarbejdere og chefer i staten og samtlige HR- og økonomimedarbejdere.

Moderniseringsstyrelsen stiler mod at minimere antallet af overlap mellem de to systemimplementeringer. De to projekter vil løbende sikre intern koordinering. Men der vil være enkelte overlap i implementeringsforløbene. Hvor der er overlap, vil vi gå i tæt dialog med jer om ved udarbejdelsen af den detaljerede implementeringsplan for det enkelte ministerområde.