Ændringer til ny version d. 30-05-2018

Onsdag den 30. maj 2018, lukkes SLS og HR-løn kl. 14.00, da der skal indkøres en ny version.
SLS og HR-løn forventes åbnet igen senest torsdag den 31. maj 2018 kl. 8.00.
Når du logger på derefter, vil du opleve følgende ændringer:

Ændring af print fra SLS

Printfunktionen i SLS bliver omlagt, således at det bliver muligt at kunne printe fra egen fortrukne printer, i stedet for til den nuværende SLS-printer. Printet udskrives efter omlægningen i PDF-format. Visse steder i SLS/SP sammenlægges printfunktionen, mens print fra enkelte skærmbilleder nedlægges. Ansvaret for sikkerheden ved udskrivning ligger nu hos den pågældende institution/myndighed. Ændringen sker for at højne sikkerheden omkring print fra SLS.

Omlægning af adgangskode/password-skift i SLS/HRLøn/BSL

Længden af password skifter fra nuværende 8 karakterer til langt password på mellem 12-100 karakterer. Dit nuværende password til SLS/HR-løn gælder frem til det udløber. Når det skal skiftes eller ved glemt password, gælder de nye regler. Ændringen sker for at højne sikkerheden i statens lønløsninger.

De nye regler er:

Adgangskoden skal bestå af mindst 12 og højst 100 tegn og skal indeholde mindst

  • 1 stort bogstav (A-Z)
  • 1 lille bogstav (a-z)
  • 1 tal (0-9)
  • 1 specialtegn %()=+*,;.:-_
  • Eventuelt mellemrum, dette må dog ikke anvendes som første eller sidste tegn

Der kan ikke benyttes andre tegn end de nævnte.

Derudover er der følgende krav: Adgangskoden må ikke indeholde

  • Brugernavnet eller dele af brugerens navn (for- eller efternavn)
  • Følgende specialtegn @!#&? osv.
  • Adgangskoden må ikke indeholde mere end 2 tegn ved siden af hinanden, som er ens

Ændringer i BSL

Det er nu muligt at oprette en aktiveringsdato efter bero, så brugerens gøres aktiv pr. fremtidig dato. Brugeren modtager automatisk en førstegangs adgangskode.
Der er også mulighed for bedre udsøgning under fanen Brugere, hvor der nu kan udsøges på feltet ”supplerende oplysninger”. Det er derved muligt at gruppere brugerne, fx efter lokation eller gymnasium, og man kan udtrække lister, der er begrænset til bestemte brugergrupper, til brug for kontrol.