Campus

Strategisk og digital kompetenceudvikling i det offentlige understøttes af Campus, som er et Talent Management system. Platformen gør de offentlige institutioner i stand til at takle fremtidens udfordringer med at tiltrække, udvikle og fastholde kvalificerede medarbejdere.

Skab værdi med strategisk kompetenceudvikling

Portalen er baseret på Saba cloud, som binder flere områder inden for kompetenceudvikling sammen:

  •  Læring som fx kurser, uddannelser, e-læring, virtuel læring, blended learning og certificeringer
  •  Kompetencestyring, jobroller og gap-analyser
  •  Medarbejderudviklingsplaner og målstyring
  •  Uformel og social læring som fx grupper, netværk, videndeling og erfaringsudveksling

Campus indeholder ca. 130 e-læringskurser, som er relevante for offentligt ansatte. Kurserne er især brugbare til at understøtte institutionens HR-processer som fx introduktionsforløb, compliance-kurser og kompetenceudvikling.

Opnå fordele på tværs af den offentlige sektor

Visionen er at Campus er det offentliges indgang til strategisk og digital kompetenceudvikling. Campus er den eneste platform, hvor alle tilsluttede institutioner har mulighed for at dele på tværs af den offentlige sektor.

Dette giver særlige fordele, som alle institutioner kan drage nytte af som fx:

  •  Deling eller salg af læring – både e-læring og læringsforløb
  •  Skræddersyet læring til jeres institution sammensat af bidder fra det fælles læringskatalog
  •  Udveksling af best practice, benchmarking og ledelsesinformation
  •  Videndeling og erfaringsudveksling gennem netværk og grupper