ØDUP

Moderniseringsstyrelsens ØkonomiDataUdvekslingsPunkt (ØDUP) er et system til kommunikation mellem Moderniseringsstyrelsen og institutioner samt virksomheder.

ØDUP er Moderniseringsstyrelsens økonomidataudvekslingspunkt, som er knudepunkt for kommunikation mellem Moderniseringsstyrelsens centrale systemer og systemer hos institutioner og samarbejdspartnere.

ØDUP er et postkasse-baseret kommunikations-system (Asynkron løstkoblet datakommunikationssystem), som gør det muligt for kunder at hente data på eget initiativ.

ØDUP kan validere data, der afleveres. Alle data, som Moderniseringsstyrelsens centrale systemer og institutionerne udveksler, vil efterhånden overgå til at køre over ØDUP.

I gang med ØDUP

For at kunne hente og modtage data via ØDUP, skal I som institution have en partneraftale samt en brugerkode.