Servicebeskrivelser for Moderniseringsstyrelsens systemer og løsninger

Servicebeskrivelserne giver et overblik over Moderniseringsstyrelsens rolle og ansvar som leverandør af de fællesstatslige systemer og løsninger.

For at gøre Moderniseringsstyrelsens servicebeskrivelse mere brugervenlig og tilgængelig, har vi opdelt den i en generel servicebeskrivelse og en række system- og løsningsspecifikke servicebeskrivelser.

Sammen supplerer den generelle servicebeskrivelse og de specifikke servicebeskrivelser hinanden og giver dig det fulde overblik over ansvarsfordeling, rettigheder og overordnede anvendelseskrav for Moderniseringsstyrelsens systemløsninger.

Generel servicebeskrivelse

Den overordnede opgave- og ansvarsfordeling mellem Moderniseringsstyrelsen og institutionerne fremgår af den generelle servicebeskrivelse. Her kan du bl.a. læse om anvendelseskrav og brugerinstitutionens rettigheder ifm. opsigelse eller ophør.

Generel Servicebeskrivelse (pdf) juni 2019

Specifikke servicebeskrivelser

De specifikke servicebeskrivelser giver dig indsigt i de enkelte løsninger og systemer. Her kan du fx læse om specifikke servicemål, ansvarsdeling, ydelsesbeskrivelser, nøglekontroller og dokumentationskrav.

Servicebeskrivelse for Navision Stat (pdf) juni 2019

Servicebeskrivelse for IndFak (pdf) juli 2019

Servicebeskrivelse for RejsUd (pdf) juni 2019

Servicebeskrivelse for Statens Koncernsystem (SKS) (pdf) juni 2019

Servicebeskrivelse for Statens Bevillingslovsystem (SB) (pdf) juni 2019

Servicebeskrivelse for Statens Budgetsystem (SBS) (pdf) december 2019

Servicebeskrivelse for Statens Lønløsning december 2019 (pdf) december 2019

Servicebeskrivelse for Statens eRekruttering (pdf) september 2019

Servicebeskrivelse for Campus (pdf) september 2019

Servicebeskrivelse for Statens HR (pdf) september 2019

Servicebeskrivelse for Statens BI - LDV (pdf) juni 2019

Servicebeskrivelse for Statens BI - ISOLA (pdf) oktober 2019

Servicebeskrivelse for SKB/OBS (pdf) juni 2019

Servicebeskrivelse for Kreditkort (pdf) september 2019

Servicebeskrivelse for Single sign-on (pdf) juni 2019