IndFak

IndFak udgør det fælles statslige system til understøttelse af indkøbs- og fakturagodkendelsesprocesserne forud for aflevering til Navision Stat.

Anvendelse

IndFak understøtter følgende forretningsprocesser:

  • modtage kataloger, administrere aftaler og bestille varer
  • oprette, behandle og afsende ordrer
  • modtage, kontere og godkende fakturaer/kreditnotaer
  • matche afgivne ordre med modtagne fakturaer

IndFak er fuldt integreret til statens økonomistyringssystem Navision Stat.