Installation og drift

Leverandøraktivering og kataloger til IndFak

Ved ibrugtagning af indkøbsdelen i IndFak er det væsentligt, at vareleverandører der anvendes til e-handel er aktiveret i systemet. 

I forbindelse med aktivering af jeres leverandører og håndtering af kataloger på IndFak, har Moderniseringsstyrelsen valgt at overdrage opgaven på drift og support til vores systemleverandør Tricom. Tricom har i forvejen ekspertisen til at hjælpe deres mange kunder og leverandører i deres løsning svarende til IndFak. Det vil give en hurtig og effektiv service, så kataloger bliver tilgængelige og opdaterede - og der kan handles på disse i IndFak. 

Leverandørhåndtering (Tricom) - Til IndFak institutionerne 

Aftaler som ligger i SKI og under Statens Forpligtende, vil blive styret centralt. Dvs. at aftaler med kataloger vil stilles til rådighed i IndFak. Når kataloget er delt første gang, vil priser og sortiment blive opdateret automatisk, hvis der sker ændringer, som er godkendt på topniveau. 

Hvis I som institutionen har ønske om, at få oprettet ny leverandør i IndFak, har jeres indholdsansvarslig har selv mulighed for at aktivere leverandøren i IndFak og derved er det uden omkostninger. 

Der er lidt forskel på om leverandøren blot er en fritekst-leverandør, katalogleverandør eller punchout-leverandør. Fælles for alle 3 er, at der skal indhentes information om, hvor ordrer skal sendes hen. For lokale leverandører (dvs. jeres egne aftaler) kan Tricom bistå ift. aktivering og support.

Som IndFak institution kan du finde beskrivelse af leverandøraktiveringprocessen samt yderligere info på Tricoms site indfak2.dk/supplieractivation 

Leverandørsupport (Tricom) - Til IndFak vareleverandører

Når I er leverandører til kunder i IndFak, kan I aflevere jeres kataloger til IndFak, så indkøber vil afgive sin ordre fra indkøbsmodulet i IndFak. I har ligeledes mulighed for at få etableret en punch-out integration til jeres egen web-portal, som trækker varerne tilbage til indkøbskurven i IndFak. 

I skal i samarbejde med jeres kunde skulle igangsætte processen og aflevere de info, som sikrer I kan oprettes i IndFak. Det er systemleverandøren Tricom, som vil bistå jer i den tekniske del af processen.

Som leverandør til IndFak vil du kunne finde formularer og øvrig info på Tricoms hjemmeside indfak2.dk/suppliersupport