Understøttelse af nemhandel og fælles standarder

Særligt for leverandører på rammekontrakter under Statens Indkøb.

OIOUBL indeholder standarder for alle væsentlige forretningsdokumenter til understøttelse af e-handelsprocessen.

NemHandel er den samlede betegnelse for Digitaliseringsstyrelsens (det gamle IT- og Telestyrelsen) standarder til udveksling af e-handelsdokumenter, hvor OIOSI (OIO serviceorienteret infrastruktur) indeholder stakken af profiler til udveksling (RASP) via internettet, mens OIOUBL indeholder standarder for selve e-handelsdokumenterne.

NemHandel indeholder også en række referenceimplementeringer af standarderne, herunder en e-mail klient.

OIOXMLer en fællesoffentlig standard for navngivning og design af XML-baserede meddelelser til anvendelse i dataudveksling mellem offentlige myndigheder. OIOXML elektronisk regning er betegnelsen for den oprindelige Standard for elektroniske regninger (baseret på UBL 0.7).

Nedenstående oversigt viser de profiler som leverandørerne skal opfylde ved fuld eletronisk e-handel:

 

 OrdAdv-BilSim-1.0 
  

 CatExt-1.0 
 

 Invoice

 x

 

 Creditnote

x

 

 Reminder

x

 

 Order

x

 

 OrderChange

x

 

 OrderCancellation

x

 

 OrderResponce

x

 

 OrderResponceSimple

x

 

 Catalogue

 

x

 CatalogueSpecificationUpdate

 

x

 CataloguePricingUpdate

 

x

 CatalogueDeletion

 

x

 ApplicationResponce (Positive)

 Valgfri    

 Valgfri

At leverandørerne skal understøtte fakturamatch medfører, at leverandøren skal understøtte processerne og dokumenterne i profilerne OrdAdvBilSim og CatExt.