Kom godt i gang

På denne side kan du læse mere om implementeringsforløbet for de to systemdele - fakturahåndtering og indkøbshåndtering.

Målgruppe

For statsinstitutioner serviceret af Statens Administration, der benytter Navision Stat, er det obligatorisk at anvende IndFak. Systemet anvendes til fakturahåndtering og i stadigt øget omfang til digitale indkøb.

Statsinstitutioner som ikke indgår i samarbejdet med Statens Administration, kan vælge om de vil benytte IndFak. Der vil i den forbindelse blive indgået en implementeringsaftale.

IndFak kan benyttes af de statslige selvejende institutioner, men det er i udgangspunktet ikke obligatorisk. Alle selvejende institutioner, hvis bevilling er optaget på finansloven, kan vælge at benytte IndFak. De selvejende institutioner vil ved brug af IndFak, skulle indgå selvstændige implementeringsaftaler med Moderniseringsstyrelsen.

Nyt indkøbscirkulære vil træde i kraft fra 1.marts 2020. Det betyder for Statens institutioner, at der skal anvendes elektronisk bestillingsprocedure på varekataloger i forbindelse med e-handel på forpligtende aftaler. Der bliver tale om en skærpelse i forhold til det tidligere indkøbscirkulære. Læs mere om cirkulæret, som vil blive udsendt som nyhed under Statens Indkøb.