Koncernrapportering til statsregnskab med Statens Koncernsystem

Hvert år præsenteres statens samlede regnskab i statsregnskabet – et regnskab baseret på regnskaberne for de enkelte ministerområder. Statens Koncernsystem hjælper med at skabe overblik og indsamle den nødvendige data.

I Moderniseringsstyrelsen skal vi sikre det store overblik over de statslige institutioner. På baggrund af regnskabsdata for hvert af de enkelte ministerområder samler vi derfor de officielle regnskaber i staten og det årlige statsregnskab – regnskab vi alle sammen skal kunne stole på. Troværdigheden af de statslige regnskaber er afgørende, når der skal foretages politiske prioriteringer; og den troværdighed skal vi levere.

Til at løse denne opgave benytter vi løsningen Statens Koncernsystem (SKS). SKS indsamler regnskabsdata fra alle statslige institutioner. Ud fra disse data opstilles det officielle statsregnskab og øvrige officielle regnskaber i staten.

Statens Koncernsystem anvendes desuden til:

  • Regnskabsgodkendelse
  • Udgiftsopfølgning i staten
  • Vedligeholdelse af de stamdata, der ligger til grund for registrering af bevillingstal og regnskabstal
  • Udtræk af rapporter og regnskabsdata på tværs af staten