Brugervejledninger Løn

For at hjælpe dig i brugen af SLS og HR-Løn, er der lavet en række vejledninger som kan bruges som opslag. Vejledningerne bliver revideret og opdateret løbende.

Små vejledninger som giver en kort beskrivelse af emnet, problematikker, oversigt over de koder, du kan indrapportere i SLS samt andre nyttige input.

 

 

 Navn  Opdateret den
 Administrative tjenestesteder (pdf)   22.09.2017
 Advis RB7199 Manuel reg. af pensionsbidrag Bilag M. (pdf)  14.12.2017
 Afvigende løndelstekster (pdf)  04.09.2017
 Ajourføringsregler (pdf)  28.06.2017
 AKKO og afgangsårsag (pdf)
 08.06.2018
 AKKO og afgangsårsag - Rettelser tilbage i tid (pdf)  07.08.2018
 ATP i SLS (pdf)  28.06.2017
 Barselsforløb (pdf)  07.02.2018
 Befordringsfradrag - Felt 11 markering (pdf)  26.10.2017
 Beskatning - Grønland, Færøerne og § 48E (pdf)  23.09.2016
 Beskatning (pdf)  09.11.2016
 Beskæftigelsesordningen (pdf)  20.04.2015
 Bilag M, indrapportering og beregning i SLS (pdf)  24.07.2017
 Efterindtægt (pdf)  14.10.2016
 eIndkomst (pdf)  28.06.2017
 Eksport af data fra SLS til excel (pdf)  23.11.2017
 Engangsregistre (pdf)  23.10.2017
 Faste felter (pdf)  14.01.2015
 Fejl og advis i SLS (pdf)  22.09.2017
 Ferie og fraværsregistrering i HR-Løn (pdf)  06.12.2018
 Ferie og fraværsregistrering i SLS (pdf)  06.12.2018
 Ferieafregning i HR-Løn (pdf)  17.07.2017
 Ferielønregulering (pdf)  10.07.2017
 Feriepenge - indrapportering og beregning (pdf)  22.09.2017
 Feriepenge i eIndkomst - egen Feriefond (pdf)  23.07.2017
 Feriepenge i eIndkomst (pdf)  13.12.2017
 Fiktive CPR numre (pdf)  22.09.2017
 Fleksibel brug af vinduer (pdf)  18.08.2014
 Flettefil til HR-Løn (pdf)  17.07.2017
 Flytning af registre eller ny kontostreng (pdf)  27.07.2018
 Fradrag for ferie og andet fravær (pdf)  24.10.2014
 Fratrædelsesgodtgørelse (pdf)  13.07.2017
 Genvejstaster (pdf)  18.08.2014
 Geografisk udflytning af institutioner  28.06.2018
 Juridisk kønsskifte i SLS (pdf)  24.09.2015
 Koder og begreber (pdf)  18.06.2018
 Kontering i SLS og HR-Løn (pdf)  14.08.2018
 Lønkontrol - Uddata 998 fra SLS (pdf)  17.07.2017
 Lønkontrol - Værktøjer (pdf)  17.08.2015
 Lønseddel (pdf)  22.09.2017
 Lønsystemer - Ny Løn/Gammel Løn (pdf)  25.03.2015
 Løntest i SLS (pdf)  22.09.2017
 Løntjek i HR-Løn (pdf)  17.07.2017
 Masseindrapportering i HR-Løn (pdf)  29.11.2018
 Navn og adresse i SLS (pdf)  09.07.2015
 Ompostering (pdf)  20.07.2018
 Pensionsbidrag - Rettelser (pdf)  20.06.2018
 Periodisering af indkomst mv (pdf)  27.07.2018
 Persondata i SLS (pdf)  19.08.2014
 Refusioner og opsætning af cpr.nr. i SLS (pdf)  07.07.2014
 Registerprint i SLS (pdf)  18.08.2014
 Regnskabs- og betalingsposter fra SLS (pdf)  25.07.2017
 Rådighedsløn (pdf)  19.06.2017
 Senior- og fratrædelsesordninger (pdf)  10.11.2017
 Skat i HR-Løn (pdf)  17.07.2017
 Skyldige beløb (pdf)  29.03.2016
 Sletning af registre og inddata (pdf)  29.12.2017
 SLS JAVA 8 (pdf)  26.03.2015
 SLS-guide (pdf)  17.07.2017
 SLS-guide - Løndelsbeskrivelse (pdf)  06.01.2015
 SLS-guide - PKAT-beskrivelse (pdf)  12.01.2015
 Sumdata i SLS (pdf)  08.06.2017
 Systemkrav til HR-Løn (pdf)  17.07 2017
 Særlige feriedage (pdf)  17.07.2017
 Uddata (pdf)  21.02.2017
 ØDUP - Aflevering af BATCH inddata (pdf)  15.07.2015
 Årsafslutning er udgået - Se Periodisering af indkomst mv  Udgået