Firewall til Statens Lønløsning - klienter

For at anvende Statens Lønløsning – SLS, skal der åbnes for firewalls hos systemleverandøren DXC og i institutionens netværk.

Åbning af firewall

Systemleverandøren DXC foretager de nødvendige åbninger i DXC’s firewalls, når bestillingsformular med de relevante oplysninger er modtaget.

Behandlingstid på op til 7 arbejdsdage må forventes.

Institutionen skal have åbent til følgende adresser: 

Adgang IP-adresse Port
Adgang til SLS Portal (https://sls.modst.dk) 147.29.169.32 443
Adgang til Lønarkiv og Brugeradministration 147.29.169.33 443
SLS-klient adgang til SLS Løn og ferie fravær 147.29.11.10 970
SLS-klient adgang til SLS test 147.29.11.10 972

SLS-Klienten vil blive downloadet fra Portalen via Java Web Start, når brugerne anvender klienten.

Evt. installation af Java

Mange institutioner har sikkert allerede dette program installeret, og så skal man ikke foretage sig noget i denne sammenhæng. Er der behov for at installere Java, kan Installationsvejledningen anvendes.

Hvis der opstår problemer med installationen og installationsvejledningen, rettes der henvendelse til egen it-supporter. Der er udarbejdet en vejledning der er henvendt til it-supporteren i egen institution.

Opmærksomhedspunkt ifm. Java

SLS virker ikke, hvis du ad omveje henter Java 9 eller 10 og samtidigt fjerner Java 8.

SLS mindstekravet til Java er version 8.0.66 (den aktuelle version er 8.0.161).

Der arbejdes på, at det nødvendige Java bliver indbygget i SLS. Derved ophører kravet om, at Java skal være installeret hos kunden i forvejen, for at man kan anvende SLS-klienten.

Læseadgang under lønkørsler

Der kan ikke foretages nogen form for indrapporteringer eller registreringer mens lønkørsel pågår, og der vil heller ikke være adgang til HR-Løn under lønkørsler. Man har adgang til Registerprint, men af tekniske årsager har man ikke adgang til Lønsedler under lønkørsler.

Hvor man tidligere, blev ”smidt” af SLS når en lønkørsel blev sat i gang, vil man nu alene få en besked: ”Afvist af adgangskontrollen”. Det betyder, at lønkørslen er sat i gang, og man derfor kun har læseadgang til systemet.