Opdateringer og nyheder i SLS, HR-Løn og BSL

Moderniseringsstyrelsen frigiver efter behov løbende ændringer til produkter som vedrører Statens Lønsystem (SLS) og Statens Pensionssystem (SP). Denne side er en oversigt af de ændringer som er blevet indkørt, samt vigtige informationer vedrørende oppetid.

Release uden installation

Der frigives løbende nye versioner af SLS, HR-Løn og Brugerstyring Løn (BSL), men typisk vil der komme nye versioner i maj og november.
Brugerne får automatisk den nye version, idet de 3 løsninger er browser-baseret.

Ny Version 

Version Release dato Indhold
SLS v. 8.9 28.09.18 Læs mere om ændringerne her (pdf)
SLS v. 8.8 30.05.18 Læs mere om ændringerne her (pdf)

 

Andre vigtig informationer vedr. ændringer og oppetid

System Dato Indhold
SLS 02.11.18 Nu skulle det korrekte uddata 813 for LG 11-2018, 2. kørsel være tilgængeligt i ØDUP (kl. 12.25)
SLS 02.11.18 Fejl i omkørsel af U813 fra LG11-2018, 2. lønkørsel (kl. 09.55)
Ved omkørsel af uddata 813 er der desværre sket en fejl, så I torsdag den 1. november har modtaget et nyt uddata 813 i ØDUP, som er magen til det første I modtog og som I derfor bedes se bort fra. Vi afvikler nu uddata 813 endnu en gang, så det korrekte uddata gerne skulle være tilgængeligt i ØDUP hen over weekenden
SLS 01.11.18 Problemer med aflevering af data til eIndkomst (bagudløn) - Er nu løst
Fejl med forkert periodisering for bagudlønnede i data til eIndkomst for oktober måned er nu rettet. Indkomsten for oktober måned var fejlagtigt indberettet som værende for november måned for bagudlønnede. Vi arbejder nu på at få rettet afstemningsmateriale (U813) til jer. Se venligst bort fra tidligere fremsendt afstemningsmateriale (U813) fra LG11-2018, 2. kørsel.
BSL/Lønarkiv 31.10.18 Ingen adgang til BSL og Lønarkiv fra kl. 9.00 - 10.30. 
HRL/Webservice 30.10.18 Ajourføring ikke mulig fra kl. 8.55 - 9.03. 
Webservice 16.10.18

Opgradering til sikkerhedsprotokol TLS 1.2
Kunder som benytter SLS webservice interfaces, bør være opmærksom på, at der den 19-12-2018 opgraderes til TLS 1.2.
Dette betyder at integrationer, som stadig benytter TLS 1.1, skal opgraderes til TLS 1.2. 
Fra den 22-10-2018 er det muligt at sikre sig, at SLS integrationen fungerer i SLS Test-miljø mod port:872, se evt. Tilslutningsvejledninger
Institutioner bør afklare med evt. underleverandører, at integrationen er klar til opgradering.

Bemærk: Vi forsøgte samme opgradering i august, men måtte trække rettelsen tilbage, idet nogle institutioner ikke var klar.

BSL/Lønarkiv 03.10.18 Ingen adgang til BSL og Lønarkiv fra kl. 8.00 - 13.00. 
CPR 10.09.18 Ingen CPR adgang mellem fra kl. 8.30 - 12.15. I tidsrummet kunne ikke oprettes nye lønmodtagere.
Øvrige 31.08.18 Forsinkede lønudbetalinger grundet manglende clearing i Nationalbanken.
Webservice 17.08.18 TLS 1.2 tilbagerulles. Det er endnu ikke planlagt hvornår der opgraderes igen...
Webservice 14.08.18 Status: Det viser sig at flere kunder er blevet ramt af, at deres integration ikke er klar TLS 1.2 og derfor ikke kan overføre data til SLS via webservice integration.
Webservice 13.08.18 Transport Layer Security (TLS) protokollen, der muliggør kryptering af følsomme oplysninger i forbindelse med kommunikation på internettet, opgraderes til TLS 1.2

 

Hvis du vil vide mere

Hvis du har spørgsmål af mere principiel karakter vedrørende SLS, HR-Løn og BSL opgraderinger, er du meget velkommen til at kontakte udviklingsteamet via mail , mens supportrelaterede spørgsmål bedes fremsendt til vores systemsupport.