Uddata og udtræk fra Statens Lønløsning

For at understøtte kontrol, afstemning og brug af løndata i regnskabs- og økonomisystemer i tilknytning til lønkørsler, leveres der, som en del af standardpakken fra Statens Lønløsning, en række uddata og udtræk.

Andre uddata og udtræk leveres efter bestilling, og kan bl.a. udgøre data til brug for lokal viderebearbejdning, i eksempelvis regneark, personalesystemer mv.

Typer af uddata og udtræk

Helt overordnet ser typerne af uddata og udtræk således ud.

Standardpakke

Standardpakken indeholder følgende uddata og udtræk:

  • Udtræk til indlæsning i lokale systemer, fx regnskabs-/økonomisystem
  • Uddata der leveres til de institutioner der er tilsluttet Statens Koncern Betalingssystemer (SKB)
  • Uddata i SLS der leveres til private institutioner

Uddata og udtræk der indgår i standardpakken, leveres uden at kunden skal afgive en særskilt bestilling.

Bestillingsuddata

Udtræk og uddata der kan bestilles, består af:

  • Udtræk til indlæsning i lokale systemer
  • Uddata der leveres til de institutioner der er tilsluttet Statens Koncern Betalingssystemer (SKB)
  • Uddata der leveres til private institutioner