Kørselsplaner - Statens Lønløsning

For at vores kunder kan følge med i, hvornår der er kørselsafvikling, er der udarbejdet kalendere for et år ad gangen for Statens Lønløsning, herunder Statens Pensionssystem.

Kalenderne afspejler deadlines for indberetninger i forhold til årets kørsler, og bidrager til institutionernes planlægning af fastsættelse af tidsfrister for modtagelse af timesedler, grundbilag mv.

Årets kørselsplaner

Se dette års kørselsplaner for Statens Lønløsning:

Statens Lønløsning - SLS og HR-Løn Kørselsplan Løn for 2018
Statens Pensionssystem Kørselsplan Pension for 2018
Fraværsstatistik (SLS-Ferie/Fravær) Kørselsplan Ferie/Fravær 2018


Lønsedler

Lønsedler stilles til rådighed for lønmodtager i eBoks, og vil som hovedregel være tilgængelig et par dage før dispositionsdatoen.

Lønmodtager får besked fra eBoks, når lønsedlen ligger klar.

Lønsedler i Lønarkiv, er tilgængelige ca. 4 dage før dispositionsdato.