Opdateringer og nyheder i SLS, HR-Løn og BSL

Moderniseringsstyrelsen frigiver efter behov løbende ændringer til produkter som vedrører Statens Lønsystem (SLS) og Statens Pensionssystem (SP). Denne side er en oversigt af de ændringer som er blevet indkørt, samt vigtige informationer vedrørende oppetid.

Ekstraordinære service vinduer 

Det næste halve år omlægges store dele af mainframen til SLS. Hvilke betyder, at  vil blive lukket for systemerne SLS, HR-Løn, Lønarkiv, BSL og webservices. Vi forsøger, at genere kunderne så lidt så muligt. Her er planen for lukketider:

System Dato Tidsrum Miljø
Alle 10.09.19 19-24 Produktion
Alle 26.09.19 19-24 Produktion
Alle 15.10.19 19-24 Produktion
Alle 27.10.19 19-24 Produktion

I periode uge 40-49, vil alle webservice kunder blive bedt om at ændre ip-adresse og portnummer i integrationen med SLS. Yderligere information kommer senere.


Releases og installation

Der frigives løbende nye versioner af SLS, HR-Løn og Brugerstyring Løn (BSL), men typisk vil der komme nye versioner optil 4 gange om året.
Brugerne får automatisk den nye version af HR-Løn, Lønarkiv og BSL, idet de 3 løsninger er browser-baseret. Mens SLS kræver installation på pc'en.

Ny Version 

Version Release dato Indhold
SLS 9.1.4
BSL
Lønarkiv
12.09.19 Versionen indeholder primært ændringer af teknisk karakter. Den væsentligste ændring er, at seneste sikkerheds patch til Java er ”pakket ind i SLS”. Derfor skal SLS-klienten installeres på den enkelte pc. 
Læs mere om SLS ændringerne her (pdf)
HR-Løn 24.06.19 Teknisk opgradering af HR-Løn. Læs mere om HR-Løn ændringerne her (pdf)
SLS 9.1 27.05.19 Versionen indeholder primært ændringer af teknisk karakter. Den væsentligste ændring er, at Java er ”pakket ind i SLS”. Derfor skal SLS-klienten installeres på den enkelte pc.
Læs mere i Løninformation nr. 10 (pdf) 
SLS 9.0 28.11.18 Læs mere om SLS ændringerne her (pdf)
HR-Løn 28.11.18 Læs mere om HR-Løn ændringerne her (pdf)
SLS 8.9 28.09.18 Læs mere om SLS ændringerne her (pdf)
SLS 8.8 30.05.18 Læs mere om SLS ændringerne her (pdf)


Andre vigtig informationer vedr. ændringer og oppetid

System Dato Indhold
HR-Løn 11.09.19 HR-Løn ikke tilgængelig fra kl. 07.30 - 10.40 pga. Certifikat problem.
HR-Løn 04.09.19 Tilbage rulning af løsning  - skift password virker desværre ikke på HR-Løn.
HR-Løn 02.09.19 Skift password virker igen på HR-Løn.
Andet 29.08.19 Problemer med adgang til lønsedler i eBoks fra kl. 9.00 - 12.00
Andet 21.08.19 OBS: Links på Modst.dk er blevet ændret. Menu punktet vedr. SLS hedder nu  Lønudbetalinger, hvilket er gået ud over de genveje du måtte have gemt. 
Nedenfor er vist de mest bruge links og deres nye genvej:
SLS-Guide 26.06.19 SLS-Guide ikke tilgængelig fra kl. 08.40 - 9.04
HR-Løn 24-26.06.19 Efter opdatering af ny server, webserver, database mm. i weekenden kører HR-Løn ustabilt og med lange svartider, især ved mange brugere på systemet.
Problemet blev løst med mere hukommelse d. 26/6 kl. 14.00
HR-Løn 20.06.19 HR-Løn ikke tilgængelig fra kl. 08.00 - 8.45
SLS-Guide 17.06.19 Aftalegrundlag (pdf) i SLS-Guide ikke tilgængelig fra den 17. juni til 21. juni
Lønarkiv 07.06.19 Fejl i information på lønsedler (gælder kun visningen for SLS lønmedarbejdere) fra den 7. juni til 14. juni
HR-Løn 05.06.19 HR-Løn ikke tilgængelig fra onsdag kl. 08.00  til torsdag d. 6.juni kl. 9.07 
SLS 27.05.19 Problemer i ny version - udskrivning, skift løngeneration og pluk fra kl. 8.00 - 11.25.
OBS: Under Inddataliste, er der ændring i tids-formatet. Skriv "14.00.00" eller "14" i tids-feltet "Rette fra/til".
Andet 24.04.19 Problemer med adgang til lønsedler i eBoks fra kl. 12.40 - 13.58
SLS 15.04.19 Nogle SIT kunder oplever problemer med at komme på SLS, hvilket skyldes Java, fra kl. 08.12 - 15.10. Der er fundet en løsning:
1. Genstart maskinen.
2. Gå i Software Center
3. Installér Java 8 DeploymentRuleSet - Remove
4. Start SLS.
HR-Løn 10.04.19 Problemer med Løntjek i HR-Løn fra kl. 10.22 - 12.10 og igen kl. 13.24 - 13.54
SLS/HR-Løn 2-3.04.19 Problemer med nyoprettelse i SLS og HR-Løn pga. adgang til CPR.
HR-Løn 27.03.19 Problemer i HR-Løn med adgang til lønsedler i eBoks fra onsdag kl. 13.30 til torsdag den 28.marts kl. 14.00
BSL/Lønarkiv 07.03.19 Ingen adgang til BSL fra kl. 15.30 - 18.00 og Lønarkiv fra kl. 15.30 - 16.15
HR-Løn 04.03.19 HR-Løn opdateret - problemer med kontrollinjer er løst. Det har været et problem fra december til februar.
Nyt Lønarkiv 26.02.19 Det nye Lønarkiv er sat i drift - det kræver SLS-adgang - prøv det her
HR-Løn 07.02.19 Problemer med adgang til HR-Løn fra kl. 8.00 - 09.14
Andet 30.01.19 Problemer med adgang til lønsedler i eBoks fra kl. 15.26
HR-Løn 18.01.19 Problemer med adgang til lønsedler via HR-Løn fra kl. 6.30 - 10.18

 

Hvis du vil vide mere

Hvis du har spørgsmål af mere principiel karakter vedrørende SLS, HR-Løn og BSL opgraderinger, er du meget velkommen til at kontakte udviklingsteamet via mail , mens supportrelaterede spørgsmål bedes fremsendt til vores systemsupport.