Brugervejledninger til Navision Stat 9.2

Her kan du finde alle brugervejledninger og produktblade til Navision Stat udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen, Danske Bank eller Nets (PBS).

Overblik

Vi har grupperet vejledningerne efter funktionalitetsområde, således at det bliver nemmere, at finde rundt i det samlede vejledningsmateriale, men såfremt du alligevel ikke kan finde det, som du leder efter, er du meget velkommen til at kontakte vores systemsupport via Statens Administrations servicedesk

Klient og brugergrænseflade

Beskrivelse af NS92 Brugergrænseflade.pdf
Tilpasning af rollecenteret NS9.0.pdf Opd. 19.12.18
Genvejstaster NS9.0.pdf
Rapport oversigt NS 92_221018.xlsx
Beskrivelse af Køindikator NS9.2.pdf Opd. 19.12.18
Filtrering i tabeller og rapporter NS9.0.pdf Opd. 19.12.18

Generelt

Navision Stat - Generel beskrivelse NS9.1.pdf Opd. 19.12.18
Generisk integration (GIS) - Generel beskrivelse NS9.2.pdf Opd. 19.12.18
Generisk integration (GIS) - Brugervejledning NS9.2.pdf Opd. 19.12.18
Central Integration (CIS) - Generel beskrivelse NS9.1.pdf Opd. 19.12.18

Økonomistyring

Økonomistyring NS9.1.pdf
Håndtering af Alias spærring NS9.2.pdf Opd. 19.12.18
Anlægshåndtering NS7.0.pdf Opd. 19.12.18
DDI for SAM NS 9.0.pdf Opd. 19.12.18
DDI for SAM kunder NS 9.0.pdf Opd. 19.12.18

Årsafslutning

Årsafslutning 2018 for de statslige kunder NS9.2.pdf
Årsafslutning 2018 for selvejende kunder under UVM [link]

Særlig GIS håndtering ift. årsafslutning 2018.pdf
Årlig regulering af afhændede Anlæg_NS70.pdf

Betalinger

Betalingsformidling.pdf Opd. 19.12.18
Betalingsformidling skift til DB Webservice 09022018.pdf
Tjekliste ved overgang til Danske Banks Webservice.pdf
Kombinatorikker for kreditor og betalingsdata.pdf 

Salg

Abonnementsstyring_NS7.0.pdf Opd. 19.12.18
Dokumentafsendelse NS9.2.pdf Opd. 19.12.18
Elektronisk fakturering Opsætning NS9.0.pdf Opd. 19.12.18
Elektronisk fakturering Salg NS9.0.pdf Opd. 19.12.18
CVR integration og EU validering NS9.2.pdf Opd. 19.12.18
EFI integration NS9.2.pdf Opd. 19.12.18
Nets_betalingsservice_NS70.pdf Opd. 19.12.18
Håndtering af Direct Debit NS70.pdf

Køb

Elektronisk fakturering Opsætning NS9.0.pdf Opd. 19.12.18
Elektronisk fakturering Køb NS9.0.pdf Opd. 19.12.18
CVR integration og EU validering NS9.2.pdf Opd. 19.12.18
Håndtering af Rejsekreditorer NS9.2.pdf Opd. 19.12.18

Personale, Sager og ressourceplanlægning

Personale NS9.2.pdf Opd. 19.12.18
Sager NS9.1.pdf Opd. 19.12.18
Projektbevilling NS9.0.pdf Opd. 19.12.18
Ressourceplanlægning_NS7.0.pdf Opd. 19.12.18

Introduktion til Projektstyring.pptx
BASIS - produktblad.pdf
Model I EVA - produktblad.pdf
Model II - KORA - produktblad.pdf
Model II - KU - produktblad.pdf

Almen administration

Administration og Support.pdf
Anonymisering og sletning af testdata NS9.2.pdf
Lokal versionsstyring (VMS) NS 9.2.pdf

Brugeradministration

Brugeradministration - Brugervejledning NS9.2.pdf Opd. 19.12.18
Rettigheder_92_opslagsværk.xlsx
Bestilling af rettigheder til Navision Stat for databaser serviceret af SAM.pdf
Ansvar for adgangsstyring hvor Moderniseringsstyrelsen er systemejer

BAM_FAQ.pdf
BAM_KMD Brugeradm vejledning_Selvejer_18122017.pdf
BAM_SIT_Brugeradm vejledning_ØSC_20012017.pdf

 

Klient og brugergrænseflade
Klient og brugergrænseflade