Generisk integration

For ensartet integration mellem lokale fagsystemer og Navision Stat, har Moderniseringsstyrelsen introduceret en generisk integrationssnitflade (GIS) til Navision Stat.

Historien bag den generiske integrationssnitflade

GIS blev frigivet med Navision Stat 5.1, for en eliminering af de daværende lokale institutionsspecifikke integrationer, der i mange tilfælde opfyldte det samme behov, men på vidt forskellige måder. Løsningen er løbende blevet udvidet for mulig skrivning til flere tabeller, for større sikkerhed og bedre kontroller.

Ansvarsfordeling

Bemærk i øvrigt, at der for GIS-integrationer tiltrædes følgende ansvarsfordeling (pdf), der beskriver det generelle ansvar for løsningen for: Kunden, Statens Administration samt Moderniseringsstyrelsen.