NS7.1 Officiel release

Navision Stat 7.1 frigives den 10. oktober 2016 ved Moderniseringsstyrelsen.

Det vigtigste!

Med den nye version sker der ikke blot et løft til en nyere version af standardprogrammellet fra Microsoft på både applikations- og platformssiden samt et tilsvarende løft af hele betalingsformidlingen baseret på nyeste Payment Management version fra Continia Software.

Der implementeres ligeledes mere end 120 statslige ændringer, hvoraf de væsentligste er:

  • At EAN-numre fremadrettet skal oprettes i SKS, før de kan opsættes i Navision Stat mhp. etablering af en central sammenkobling af bogføringskredse og EAN-numre, der giver mulighed for mere kvalificerede analyser på tværs af staten.
  • At det nu er muligt at operere med flere forekomster af det samme SKS Delregnskab i Navision Stat, fx i de tilfælde, hvor et delregnskab skifter underkonto ifm. en ressortændring.
  • Ny stamdata tjekrapport, der kan kontrollere for opsatte stamdata i Navision Stat, for mulig udveksling med hhv. INDFAK og REJSUD.
  • Gentænkning af konceptet for åbning af listevisninger, hvor der i første omgang er rettet for visning af betalingsjournaler således, at visningen kan præsenteres markant hurtigere og med nyeste journaler øverst.
  • En udvidelse af den rapport, der fremsendes ifm. SUPER-log advisering, for et mere effektivt gennemsyn af eventuelle uautoriserede afvigelser samt dokumentation af samme.

Samtidigt er Navision Stat nu forberedt for en såkaldt 'Multitenancy' omlægning, der betyder, at Moderniseringsstyrelsen fremadrettet vil kunne sikre et markant kortere opgraderingsforløb ved nye frigivelser for ØSC-kunder, eller andre kunder med ens kodebase, der ønsker at opgradere samtidigt.

Alt i alt inkluderer NS7.1 mere end 120 funktionalitetsudvidelser og fejlretninger, som alle er beskrevet i 'Nyt i Navision Stat 7.1'.

Bemærk i øvrigt, at hvis du benytter Aliasfunktionaliteten, så SKAL du ind i Aliasopsætningen og foretage en ny opsætning i forhold til dannelse af beskrivelsesfeltet i Aliaskonteringstabellen, hvis du ønsker en anden værdi end ’Manuelt’. Se også: 'Nyt om Navision Stat 7.1',  Brugervejledning til Økonomistyring eller Brugervejledning til Sager for yderligere information.

Funktionalitetsbeskrivelser

Nyt i Navision Stat 7.1 (pdf)

Platform- og applikationsændringer ved Microsoft (pdf)