NS9.0 Officiel release

Navision Stat 9.0 blev frigivet den 17. november 2017 ved Moderniseringsstyrelsen.

Det vigtigste!

Navision Stat 9.0 implementeres som en videreførelse af statslig funktionalitet kendt fra Navision Stat 7.1, og som en overbygning til Microsoft Dynamics NAV2016CU12. Dermed inkluderes ny standard funktionalitet fra både Microsoft Dynamics NAV2015 og NAV2016 samt ny statslig funktionalitet.

Standardfunktionalitet leveret ved Microsoft i NAV2015 og NAV2016

 • Validering af SE-numre på tværs af EU
 • Moms certificering – udstedelse af certifikater
 • Nye farveindikatorer på stakke og KPI-visninger, for at tydeliggøre om en eller flere grænseværdier er overtrådt
 • KPI-visninger baseret på sumtotaler eller egne beregnede data, fremfor simple antalsoptællinger
 • Markering af felter, der kræves udfyldt for efterfølgende mulig behandling af data, fx bogføring
 • Visning af beregnede rabatsumfelter på køb- og salgsbilag
 • Numre for identifikation af fx stamdata og bilag vises ikke, men tildeles automatisk, hvis kun én nummerserie er opsat
 • Mulighed for planlagt afvikling af rapporter
 • Forhåndsvisning af bogføringer, for simulering af resultat forud for faktisk bogføring
 • Nye klienter til både smartphone og tablet samt forbedring af eksisterende webklient

Statslig funktionalitet udviklet ved Moderniseringsstyrelsen

Udover ny Microsoft standard funktionalitet, er der ligeledes prioriteret en inkludering af cirka 100 statslige udviklingsønsker.

De væsentligste udviklingsønsker er anført herunder: 

 • EU persondataforordningen understøttes via ny rapport, der gør det nemt at leve op til kravet om borgers indsigtsret
 • Første fase af forberedelse for E-bilag (PEPPOL) modtagelse fra hele EU, via INDFAK, afledt af det nye e-faktureringsdirektiv
 • Salgsbilagshåndteringen omlægges i nyt intuitivt koncept, der ensretter behandlingen uanset valgt afsendelseskanal
 • Bogfør & E-mail løsningen udvides med mulig afsendelse af rykkere og samtidig massebogføring/masseafsendelse
 • Digital Post integrationen omlægges for direkte integration mellem Navision Stat og e-Boks
 • GIS-udeladelsesfilteret udvides til ligeledes at omfatte underliggende tabeller til de opsatte grundtabeller
 • Danske Bank integrationen udvides med mulig integration via ny og mere automatiseret DB webservice
 • Nye KPI og stakke-visninger i nyt Controller rollecenter
 • Nyt support og administrationsrollecenter, for en mere effektiv applikations- og performancesupport
 • Optimering af SUPER-loggens rapportadvisering
 • nets-integrationen opdateres via implementering af ny Collection Management version fra Continia Software 

Læs mere om NAV2015 i den engelske oversigt 'What's new in NAV2015'
Læs mere om NAV2016 i den engelske oversigt 'What's new in NAV2016'
Læs mere om alle ændringerne i Navision Stat 9.0 i 'Nyt i Navision Stat 9.0'