Økonomistyring og regnskab med Navision Stat

Navision Stat hjælper med at skabe overblik over økonomien ved at understøtte statslige og selvejende institutioners økonomistyring og regnskab.

Et sammenhængende overblik over økonomien er en forudsætning for enhver velfungerende organisation - også i Staten. Vi skal skabe de redskaber, der kan give ro og overblik, så der kan fokuseres tid og ressourcer til de centrale arbejdsopgaver. God økonomistyring og overblik over økonomien sikrer, at man bedre sammen kan håndtere de udfordringer, der følger med kerneopgaverne.

Til at løse denne opgave tilbyder Moderniseringsstyrelsen økonomistyringssystemet Navision Stat. Navision Stat benyttes i dag af mere end 400 statslige og selvejende institutioner til deres økonomistyring.

Økonomistyring samlet i én digital løsning målrettet brugeren

Navision Stat samler institutionens økonomistyring ét sted og sikrer integration og datadeling med en række væsentlige systemer på tværs af staten. Løsningen er målrettet økonomi- og regnskabsmedarbejderen og understøtter dem i deres daglige økonomistyrings- og regnskabsopgaver.