Opdateringer og nyheder

Moderniseringsstyrelsen frigiver efter behov løbende ændringer til indlæsning forud for planlagt officiel Navision Stat frigivelse samt væsentlige præciseringer i relation til den aktuelle løsning.

Koncept for indlæsning 

Rettelserne, der angives herunder, opsamles som hovedregel i næste officielle frigivelse til Navision Stat og skal derfor kun indlæses, hvis rettelsen ikke kan afvente officiel release. Så snart der findes en officiel frigivelsespakke, der inkluderer rettelsen fx. en hotfix eller servicepack, vil Moderniseringsstyrelsen i de fleste tilfælde fjerne rettelsen fra denne side. 

Robotter

I det omfang, man lokalt har valgt at installere robotter, der baserer sig på: tabeller, processer, handlinger etc., afledt af Navision Stat logik, har man som institution selv ansvaret for eventuel nødvendig re-konfiguration af robotter efter indlæsning af nedenstående rettelser.