RejsUd

RejsUd udgør det fællesstatslige system til understøttelse af rejseafregnings- og udlægshåndtering for medarbejdere forud for aflevering til Navision Stat.

Anvendelse

RejsUd understøtter følgende forretningsprocesser: 

  • Oprettelsen af rejseafregninger, herunder beregning af time-/dagpenge og godtgørelser.
  • Import af udgifter betalt med institutionshæftende kreditkort
  • Angivelse af kontant betalte udgifter i afregningen
  • Oprettelse af udgiftsafregninger til afregning af udlæg, som ikke har forbindelse til en rejse - eksempelvis udgifter til mødeforplejning, repræsentation og andre tjenstlige udgifter.

RejsUd er fuldt integreret med statens økonomistyringssystem Navision Stat, for en bogføring af afregning og efterfølgende udbetaling til medarbejderen.