Statens eRekruttering og Job-i-staten

Rekrutteringsprocesser i staten understøttes af Statens eRekruttering og Job-i-staten. Gennem Statens eRekruttering har statslige institutioner overblik over rekrutteringssager og ansøgere. Job-i-staten er statens fælles jobportal og ansøgerens indgang til stillingsannoncer.

Statens eRekruttering

De statslige institutioner kan i dag rekruttere personale effektivt og professionelt via Statens eRekruttering. Formålet med Statens eRekruttering er at lette det administrative arbejde og bidrage til høj kvalitet i rekrutteringen - lige fra indrykkelse af en stillingsannonce, til den rette person er fundet til jobbet.

Systemet understøtter rekrutteringsprocesserne hos jer i Statens institutioner, giver jer overblik over rekrutteringssager og ansøgere, og sparer jer tid og ressourcer. Stillingsannoncer oprettet i Statens eRekruttering overføres automatisk til Jobnet og Job-i-staten.

Målgruppe

Statens eRekruttering kan anvendes af HR-afdelingen på de enkelte arbejdspladser i staten. Selvejende institutioner på det statslige område har også mulighed for at tilslutte sig løsningen.

Læs mere om hvordan man tilslutter sig løsningen under "Tilslutning til Statens eRekruttering"

Job-i-staten.dk

Job-i-staten.dk er statens fælles jobportal, hvor alle stillinger, der er omfattet af Moderniseringsstyrelsens cirkulære, skal slås op.

Jobsøgende får præsenteret ledige statslige stillinger på en indbydende og overskuelig måde og kan nemt holde sig orienteret om nye stillingsopslag.

Ansættelser og opslag i staten

Ansættelser i staten skal som hovedregel ske efter offentligt opslag, uanset om der er tale om en tjenestemandsansættelse eller en overenskomstansættelse mv.

Disse regler bygger på en almindelig forudsætning om, at ledige stillinger inden for staten skal besættes med den bedst kvalificerede blandt ansøgerne, og i den forbindelse skal offentligt opslag sikre, at den interesserede offentlighed får kendskab til, at der er ledige stillinger.

Offentligt opslag skal ske på den måde, som er bedst egnet til at gøre offentligheden bekendt med opslaget. Elektronisk annoncering på Jobnet og Job-i-staten vil almindeligvis opfylde dette krav, men det kan konkret være nødvendigt at bruge andre former for annoncering.

Stillingsopslag på Job-i-Staten.dk

Statslige stillinger der oprettes i Statens eRekruttering, overføres automatisk til Jobnet og Job-i-staten. Overførslen sker ved, at annoncen, når den lægges ind i Statens eRekruttering, angives som en stilling i en statslig administrativ enhed.