Tilslutning til Statens eRekruttering

Her finder I information om, hvad I skal gøre for at blive tilsluttet Statens eRekruttering.

Hvis I ønsker at blive tilsluttet Statens eRekruttering, skal I kontakte HR Manager Talent Solutions v/ Nikolaj Petersen eller Moderniseringsstyrelsen på .

Udgifterne til implementering af systemet afholdes af institutionerne selv. Statsinstitutionernes udgifter til drift og support afholdes af Moderniseringsstyrelsen, mens selvejende institutioner selv afholder drifts og support udgifter.

Se Statens eRekrutterings prisliste for mere information om priser (pdf)

Vær opmærksom på, at det er en forudsætning for selvejende institutioner, at de er opført på listen over begunstigede institutioner, hvis de ønsker at tilslutte sig Statens eRekruttering. 

For information omkring begunstigede institutioner kontakt Moderniseringsstyrelsen på mail: