Ansættelse

Når I ansætter en ny medarbejder, er der en række regler I skal følge.

Læs mere i PAV

I PAV kan I læse om de regler, der er for ansættelse af tjenestemænd og overenskomstansatte. Det drejer sig blandt andet om regler for opslag, ansættelsesbetingelser, ansættelsesbrev, afslag med mere.

Læs mere i PAV kap. 9 og 15

Skabeloner til ansættelseskontrakter

Moderniseringsstyrelsen har udarbejdet skabeloner til ansættelseskontrakter, ansættelsesbreve, tro- og love erklæringer, lønaftaler med mere

Find skabeloner til ansættelseskontrakter med mere under HR-værktøjer og -skabeloner