Hvad kan Statens eRekruttering?

Statens eRekruttering er en internetbaseret løsning, som effektiviserer institutionernes rekrutteringsprocesser ved automatisk at administrere opgaver forbundet med rekruttering.

Procesoptimering

Statens eRekruttering tilbyder en lang række funktionaliteter, der kan optimere procestiden og bidrage til at øge kvaliteten i rekrutteringsprocesser.