Årshjul for udgiftsopfølgning

Tidsfrister for indlæsning af prognoser og grundbudgetter i forbindelse med udgiftsopfølgningerne.

Budgetlovens bestemmelser om udgiftslofter og den forudgående udgiftskontrol stiller en række skærpede krav til ministeriernes udgiftsopfølgning. Kravene til og rammerne for de kvartalsvise udgiftsopfølgninger er beskrevet nærmere i Cirkulære om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning, Budgetvejledningen samt i Vejledning til udgiftsopfølgning i staten.

Yderligere information kan findes under Grundbudget og udgiftsopfølgning

 

UgedagDatoBeskrivelse
fredag 15-03-2019 Frist for aflevering af Udgiftsopfølgning 4 for 2018 til FM
mandag 01-04-2019 Første dag for indlæsning af prognose 1, der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM
fredag 12-04-2019 Sidste frist for indtastning af TB tal i SB hvis de skal indgå i Udgiftsopfølgning 1
fredag 26-04-2019 Sidste frist for indlæsning af prognose 1, der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM.
mandag 01-07-2019 Første dag for indlæsning af prognose 2, der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM.
lørdag 10-08-2019 Sidste frist for indtastning af TB tal i SB hvis de skal indgå i Udgiftsopfølgning 2
lørdag 24-08-2019 Sidste frist for indlæsning af prognose 2, der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM.
tirsdag 01-10-2019 Første dag for indlæsning af prognose 3, der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM.
torsdag 10-10-2019 Sidste frist for indtastning af TB tal i SB hvis de skal indgå i Udgiftsopfølgning 3
torsdag 24-10-2019 Sidste frist for indlæsning af prognose 3, der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM.
fredag 15-11-2019 Første dag for indlæsning af grundbudget for 2020, der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM.
tirsdag 31-12-2019 Sidste frist for indlæsning af grundbudget for 2020, der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM.