Kontakt økonomisupporten

En god beskrivelse og relevante oplysninger giver os et godt grundlag for at behandle sagen så hurtigt som muligt.

Kontakt Økonomisupporten via mail (bemærk at kontaktinformationerne ændres 1.1.2019 når supportopgaven overgår til Statens Administration):

Læs om hvilke oplysninger, du skal huske at medsende