Servicebeskrivelse og priser for Moderniseringsstyrelsens systemydelser

Moderniseringsstyrelsens Servicebeskrivelse giver indsigt i ydelser og ansvar for de it-systemer, som Moderniseringsstyrelsen leverer. Priser og leveringsvilkår fremgår af den gældende prisfolder.

Oversigt over systemservices og systemydelser

Servicebeskrivelsen giver brugerinstitutionerne indsigt i hvilke service og forpligtigelser, der gælder for Moderniseringsstyrelsens systemer og ydelser. Den beskriver også ansvarsfordelingen mellem Moderniseringsstyrelsen og brugerinstitutionerne.

Bemærk, Moderniseringsstyrelsen er i gang med en opdatering af Servicebeskrivelse og Bilag 1-7, hvorfor der kan være fejl og/eller mangler i dokumenterne.

Hent Moderniseringsstyrelsens Servicebeskrivelse (pdf)

Hent Bilag 1 Ansvarsdeling (pdf)

Hent Bilag 2 Servicemål (pdf)

Hent Bilag 3 Brugeradministration (pdf)

Hent Bilag 4 Support (pdf)

Hent Bilag 5 Kurser (pdf)

Hent Bilag 6 Databehandleraftale (pdf)

Hent Bilag 7 Forretningsnødplaner (pdf)

De opdaterede dokumenter vil løbende blive lagt på hjemmesiden.

Opdaterede servicebeskrivelser

Statens Lønløsning 

Der er pr. maj 2018 udarbejdet en opdateret servicebeskrivelse for Statens Lønløsning, der giver indsigt i, hvilke services og forpligtigelser der er gældende.

Hent servicebeskrivelsen for Statens Lønløsning (pdf)

Opdateret 06-03-2019

Navision Stat

Der er pr. juli 2018 udarbejdet en opdateret servicebeskrivelse for Navision Stat, der giver indsigt i, hvilke services og forpligtelser, der er gældende.

Hent servicebeskrivelsen for Navision Stat (pdf)

Priser og leveringsvilkår

Priserne for løn- og økonomiydelser reguleres årligt i forhold til den generelle prisudvikling og eventuel ibrugtagning af nye systemfaciliteter.

Hent Prisfolder 2019 (pdf)