En fællesstatslig systemportefølje

Målsætningen for de fællesstatslige administrative it-systemer er, at sikre en sammenhængende portefølje af digitale services til gavn for de statslige institutioner.