Servicebeskrivelser og priser for Moderniseringsstyrelsens systemer og løsninger

Servicebeskrivelserne giver et overblik over Moderniseringsstyrelsens rolle og ansvar som leverandør af de fællesstatslige systemer og løsninger. Priser og leveringsvilkår fremgår af den gældende prisfolder.

For at gøre Moderniseringsstyrelsens servicebeskrivelse mere brugervenlig og tilgængelig, har vi opdelt den i en generel servicebeskrivelse og en række system- og løsningsspecifikke servicebeskrivelser.

Sammen supplerer den generelle servicebeskrivelse og de specifikke servicebeskrivelser hinanden og giver dig det fulde overblik over ansvarsfordeling, rettigheder og overorndede anvendelseskrav for Moderniseringsstyrelsens systemløsninger.

Generel servicebeskrivelse

Den overordnede opgave- og ansvarsfordeling mellem Moderniseringsstyrelsen og institutionerne fremgår af den generelle servicebeskrivelse. Her kan du bl.a. læse om anvendelseskrav og brugerinstitutionens rettigheder ifm. opsigelse eller ophør.

Generel Servicebeskrivelse (pdf) juni 2019

Specifikke servicebeskrivelser

De specifikke servicebeskrivelser giver dig indsigt i de enkelte løsninger og systemer. Her kan du fx læse om specifikke servicemål, ansvarsdeling, ydelsesbeskrivelser, nøglekontroller og dokumentationskrav.

De specifikke servicebeskrivelser forventes publiceret hen over sommeren 2019.

Servicebeskrivelse for Navision Stat (pdf) juni 2019

Servicebeskrivelse for RejsUd (pdf) juni 2019

Servicebeskrivelse for IndFak (pdf) juli 2019

Servicebeskrivelse for Statens Koncernsystem (SKS) (pdf) juni 2019

Servicebeskrivelse for Statens Bevillingslovsystem (SB) (pdf) juni 2019

Servicebeskrivelse for Statens Lønløsning (pdf) marts 2019

Servicebeskrivelse for Statens BI - LDV (pdf) juni 2019

Servicebeskrivelse for SKB/OBS (pdf) juni 2019

Servicebeskrivelse for Single sign-on (pdf) juni 2019

Servicebeskrivelse med bilag

Her er en oversigt over Moderniseringsstyrelsens servicebeskrivelse med bilag, der gælder indtil alle nye systemspecifikke servicebeskrivelser er publiceret her på siden.

Bemærk, at der kan være fejl og/eller mangler i dokumenterne, fordi vi er igang med at opdatere servicebeskrivelsen.

Moderniseringsstyrelsens Servicebeskrivelse (pdf) juli 2015

Bilag 1 Ansvarsdeling (pdf) juli 2015

Bilag 2 Servicemål (pdf) 2015

Bilag 3 Brugeradministration (pdf) juli 2015

Bilag 4 Support (pdf) juli 2015

Bilag 5 Kurser (pdf) juli 2015

Bilag 6 Databehandleraftale (pdf) oktober 2015

Bilag 7 Forretningsnødplaner (pdf) juli 2015

Priser og leveringsvilkår

Priserne for løn- og økonomiydelser reguleres årligt i forhold til den generelle prisudvikling og eventuel ibrugtagning af nye systemfaciliteter.

Prisfolder 2019 (pdf)