Single sign-on til statens systemer

Med Moderniseringsstyrelsens Single sign-on-løsning (MODST SSO) er det brugernavn og kodeord, som brugeren anvender i det daglige til at logge ind på sin PC, automatisk adgangsgivende til alle fællesstatslige systemer.

Hvad er single sign-on?

Single sign-on (SSO) er en løsning, der som et ”omstillingsbord” formidler login til de fagsystemer, der er koblet på løsningen (MODST SSO) på baggrund af brugerens domænelogin. Bemærk, at linket til fagsystemet skal være et særligt single sign-on-link; det link brugeren hidtil har klikket på vil føre til loginsiden.

Selvom der er single sign-on til et system, skal institutionen foretage brugeradministration i fagsystemet som hidtil. Men brugerne skal ikke skifte password til fagsystemet længere.

I gang med single sign-on

Der er to roller ift. en single sign-on-løsning

 1. Institutionen, der leverer valideringen af sine brugere på baggrund af sit brugerkatalog. Denne rolle kaldes identity provider (IDP). 
 2. Fagsystemet, der leverer adgangen til den funktionalitet, som fagsystemet indeholder. Denne rolle kaldes service provider (SP).

For at koble sig på MODST SSO skal man konfigurere sin integration med den rigtige rolle.

Tilkoble en institution til MODST SSO

Hvis man skal tilkoble en institution til MODST SSO har man rollen identity provider.

Man skal derfor vælge vejledningen for institutioner på MODST SSO under brugervejledninger.

Gå til brugervejledninger for Single sign-on

Institutionens ansvar

Single sign-on bygger på tillid mellem institutionen og fagsystemet. Fagsystemet stoler på at en bruger er valid, hvis institutionens AD giver dette svar. Derfor har institutionen ansvar for sine brugere i AD’et.

Statens It har ansvaret for integrationen til MODST SSO for en stor del af statsinstitutionerne.

Institutionens ansvar, når den er tilkoblet MODST SSO er følgende:

 • Institutionen skal føre kontrol med deres domænebrugere og sikre at de bliver nedlagt, når de ikke skal have adgang mere.
 • Institutionen skal ligeledes foretage brugeradministration af sine brugere i fagsystemerne og føre kontrol med disse brugeres adgange og rettigheder.
 • Institutionen/Statens It skal overholde snitfladebeskrivelserne jf. nedenstående vejledning.
 • Institutionen/Statens It skal sikre at integrationen til MODST SSO fungerer og svarer på forespørgsler ellers vil institutionens brugere ikke kunne logge på fagsystemerne.
 • Institutionen/Statens It skal opdatere certifikatet fra MODST SSO, når det udløber.

Hvis du skal tilkoble et fagsystem

Hvis man skal tilkoble et fagsystem til MODST SSO har man rollen service provider.

Man skal derfor vælge Vejledning fagsystemer på MODST SSO (Link er under opbygning)

Loginprocessen med single sign-on

Hvis brugeren sidder foran sin computer på sin arbejdsplads, vil brugeren få direkte adgang til fagsystemet, når brugeren klikker på fagsystemets link. Dette gælder også, hvis brugeren er logget på sit domæne hjemmefra fx via VPN.

Hvis brugeren sidder udenfor sit domæne, fx på en fremmed computer eller på en mobil enhed, skal brugeren ligeledes klikke på fagsystemets link. Men brugeren vil blive bedt om at identificere sig med sit domænenavn og password – ikke med brugernavn og password til fagsystemet - inden brugeren bliver logget ind i fagsystemet.

Login-processen er som følger:

 • Brugeren får adgang til et fagsystem på løsningen ved at klikke på et nyt link til fagsystemerne.
 • Fagsystemet sender en forespørgsel til MODST SSO for at få valideret brugeren.
 • MODST SSO sender forespørgslen videre til det AD, som brugeren er registreret i.
 • AD’et svarer tilbage, om brugeren er kendt i AD’et. Hvis brugeren findes i AD’et sender AD’et besked til fagsystemet om at brugeren er valid og brugeren bliver lukket ind i fagsystemet uden at skulle angive brugernavn og password til fagsystemet.
 • Hvis brugeren ikke er kendt – fx, hvis brugeren ikke sidder på domænet og/eller anvender en mobil enhed - bliver brugeren ikke lukket ind, men præsenteret for et skærmbillede, hvor brugeren skal vælge hvilket AD, brugeren kommer fra og angive sit brugernavn og password til domænet.