Implementeringsplan for Single sign-on

I løbet af 2019-2020 vil flere af de fællesstatslige systemer blive koblet på Moderniseringsstyrelsens Single sign-on-løsning. Løsningen forventes implementeret hos alle statslige og selvejende institutioner i 2019.

Systemer på MODST SSO

SystemLoginPlan/Status
IndFak og RejsUd

Der er to muligheder for at logge ind:

  1. https://indfak2.dk, her vil du se den normale loginside, men i stedet for at skrive dit brugernavn/mailadresse og kodeord, skal du blot klikke på linket "Single Sign On", som du finder under den grønne "Log ind" knap.
  2. https://sso.indfak2.dk/adfs/ (Husk den sidste skråstreg i url’en), ved brug af dette link, bliver du sendt direkte ind i løsning, uden at se den normale loginside.
Tilsluttet
Statens Budgetsystem Pt. ingen ændringer 3. kvartal 2019
Campus Pt. ingen ændringer 2. kvartal 2019
Statens eRekruttering Pt. ingen ændringer 2. kvartal 2019
Statens HR

https://hdse.login.em2.oraclecloud.com

Benyt dette link og tryk derefter 1. gang på "Company Single Sign-On". Tryk derefter på den institution man tilhører.

Fremadrettet kommer man direkte på Statens HR

2. kvartal 2019
Navision Stat og LDV hos KMD Pt. ingen ændringer 4. kvartal 2019
Navision Stat og LDV hos SIT Pt. ingen ændringer 4. kvartal 2019
Statens Lønsystem / HR-løn Pt. ingen ændringer 2. kvartal 2020
Statens Pensionssystem Pt. ingen ændringer 2. kvartal 2020

 

Institutioner på MODST SSO

InstitutionerPlan/Status
Moderniseringsstyrelsen

Tilsluttet

Alle institutioner hos Statens It

Forventes tilsluttet i 2. kvartal 2019

Statsinstitutioner, som ikke har deres brugerkatalog (AD) hos Statens It 2. til 4. kvartal 2019
Selvejende institutioner 2. til 4. kvartal 2019