Standarder for tværgående stamdata i de fællesstatslige it-systemer

Moderniseringsstyrelsens stamdatastandarder gælder for data fra de fællesstatslige it-systemer. Samlingen kan bruges som reference og opslagsværk ved systemdokumentation eller når lokale og centrale data skal sammenstilles.

Nøgledata på tværs af fællesstatslige it-systemer

Ved at standardisere tværgående stamdata i de fællesstatslige administrative it-systemer ønsker Moderniseringsstyrelsen at sikre en ensartet, systematiseret og centraliseret dokumentation af data i form af autoritative definitioner.

Stamdata i denne kontekst er nøgledata, som bruges på tværs af de fællesstatslige it-systemer, som Moderniseringsstyrelsen forvalter, fx Navision Stat, LDV og Statens Lønsystem (SLS).

Tværgående stamdata, der indgår i Moderniseringsstyrelsens oversigt over Stamdatastandarder er fx:

  • Delregnskab
  • Finanskonto
  • Stillingsbetegnelse
  • mv.

Stamdatastandarderne er udarbejdet med udgangspunkt i deres respektive kildesystem.