PENSAB

Med virkning fra den 1. januar 2019 er PENSAB overdraget til ATP/UDK som led i udmøntningen af Bedre Balance II. Klik for kontaktoplysninger.

Henvendelse vedrørende systemet skal derfor fremover rettes til

Har du spørgsmål om Pensionsregler, skal du skrive til .