Installation og drift

Data til PENSAB skal fremover indberettes ved brug af webservice

Se snitflade beskrivelsen her: