Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Moderniseringsstyrelsen i spidsen for arbejdet med enklere regler for statslige tilskudspuljer

Det skal være mindre bureaukratisk for både ansøgere, modtagere og administratorer af statslige tilskudspuljer.

Læs mere om den tværministerielle arbejdsgruppe for forenkling på tilskudsområdet.

""

Ét årshjul for strategi, økonomi og HR

Årshjulet for enkel og værdiskabende styring samler de administrative processer for økonomi, strategi og HR i ét årshjul.

Få værktøj til at udarbejde din institutions årshjul

Uddannelse til HK-tillidsrepræsentanter aftalt ved OK18

Finansministeriet og HK Stat har ved overenskomstforhandlingerne i 2018 aftalt et nyt, fælles projekt om uddannelse og efteruddannelse af HK-tillidsrepræsentanter.

Læs mere om samarbejdsprojektet mellem Finansministeriet og HK Stat

""

God adfærd i det offentlige

Hvad må du som offentlig ansat modtage af gaver? Moderniseringsstyrelsen rådgiver om god adfærd i det offentlige.

Læs mere om retningslinjer for embedsmænd

Udvalgte nyheder fra Moderniseringsstyrelsen

Kontakt os

Moderniseringsstyrelsen står til rådighed for besvarelse af ansættelsesretlige spørgsmål for departementer og enkelte større statslige institutioner. 

Se de omfattede institutioner.

Telefon +45 2540 9723

Vi har åbent fra mandag til fredag kl. 9-16.

Henvendelser fra ansatte og tidligere ansatte vedrørende tjenestemandspension.

 
Telefon +45 2540 9720

Vi har åbent mandag til fredag kl. 9-12.

Moderniseringsstyrelsen yder i samarbejde med Statens Administration digital support om økonomisystemer og HR- og lønsystemer.

Gå til support og service

Hvis du som journalist gerne vil tale med os, eller hvis du har brug for pressemateriale, skal du henvende dig til:

Rikke Skovgård Hansen

+45 4171 8799

Caroline Kirk

+45 3392 4260

Har din institution styringsudfordringer, eller ønsker I at sparre om, hvordan I kan optimere jeres styring?

Så kontakt Moderniseringsstyrelsens Kontor for Implementering af Resultat- og Økonomistyring.

Find kontaktoplysninger her

Moderniseringsstyrelsens kontor, Statens Indkøb, står til rådighed for besvarelse af spørgsmål vedrørende de fællesstatslige aftaler i Statens Indkøbsprogram.

Brug systemerne