""

Få hjælp til processen for ressortomlægninger

Moderniseringsstyrelsen har samlet gode råd og vejledning i forbindelse med den administrative implementering af ressortomlægninger.

Du kan læse mere om processen for ressortomlægninger her

Her er de fire ledelsesværdier, som vi pejler efter

Moderniseringsstyrelsen har fået et nyt organisatorisk ledelsesgrundlag - baseret på fire ledelsesværdier - der beskriver, hvad man skal pejle efter som leder. Det handler om, at ledere, medarbejdere og kunder oplever, at lederne har et fælles fokus på at skabe helhedsorienterede løsninger og udvikle organisationen.

Læs mere om vores nye styringsgrundlag

Staten sparer millioner på sine servicefunktioner

Fra 1. oktober vil Bygningsstyrelsen som noget nyt levere facility management til 31 statslige institutioner. Det er et nybrud, fordi hver enkelt institution hidtil har stået for disse opgaver selv.

Læs mere om facility management og partnerskabet med servicevirksomheden ISS.

""

Rådgivningsenhed styrker statens indkøb

Sammen med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen driver Moderniseringsstyrelsen en rådgivningsenhed, der hjælper de statslige indkøbere med rådgivning og viden om udbud og indkøb.

Du kan læse mere om den nye rådgivningsenhed her.

Udvalgte nyheder fra Moderniseringsstyrelsen

Kontakt os

Moderniseringsstyrelsen står til rådighed for besvarelse af ansættelsesretlige spørgsmål for departementer og enkelte større statslige institutioner. 

Se de omfattede institutioner.

Telefon +45 2540 9723

Vi har åbent fra mandag til fredag kl. 9-16.

Henvendelser fra ansatte og tidligere ansatte vedrørende tjenestemandspension.

 
Telefon +45 2540 9720

Vi har åbent mandag til fredag kl. 9-12.

Moderniseringsstyrelsen yder i samarbejde med Statens Administration digital support om økonomisystemer og HR- og lønsystemer.

Gå til support og service

Hvis du som journalist gerne vil tale med os, eller hvis du har brug for pressemateriale, skal du henvende dig til:

Frederik Roed

+45 20169055

Har din institution styringsudfordringer, eller ønsker I at sparre om, hvordan I kan optimere jeres styring?

Så kontakt Moderniseringsstyrelsens Kontor for Implementering af Resultat- og Økonomistyring.

Find kontaktoplysninger her

Moderniseringsstyrelsens kontor, Statens Indkøb, står til rådighed for besvarelse af spørgsmål vedrørende de fællesstatslige aftaler i Statens Indkøbsprogram.

Spørgsmål vedrørende regnskabsregler, bevillingsregler, betalingsformidling og kontoplan m.m. kontakt

Spørgsmål vedrørende nummerstruktur, kontakt

Spørgsmål vedrørende oprettelse/nedlæggelse/ændringer af SKB konti, kontakt

Brug systemerne