Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies
""

Statens Indkøbs aftaler flytter til IndFak

Det betyder, at alle brugere, der i dag er registreret på statensindkob.dk, vil få adgang til et nyt modul i IndFak på indfak2.dk, hvor alle aftalerne vil være tilgængelige. 

Læs om hvordan du får adgang til indkøbsaftalerne i Indfak 

""

Ledelsesudvikling i staten

Ledere i staten skal via PLUS udvikles i retning af mere helhedsorientering, nytænkning, refleksion og handlekraft. Målet er at øge effekten af statslig ledelse og dermed styrke værdiskabelsen i staten.

Læs mere om PLUS - program for ledelsesudvikling i staten

""

Ét årshjul for strategi, økonomi og HR

Årshjulet for enkel og værdiskabende styring samler de administrative processer for økonomi, strategi og HR i ét årshjul.

Få værktøj til at udarbejde din institutions årshjul

""

Indkøb i staten

Alt indkøb lige fra den mindste papirclips til en politibil kategoriseres i et regnskabssystem og får en indkøbskategori, så statens institutioner kan holde styr på deres udgifter og sikre, at statens indkøbsaftaler overholdes. 

Læs mere om staten i tal, og se hvor meget staten køber ind for om året

Udvalgte nyheder fra Moderniseringsstyrelsen

Kontakt os

Moderniseringsstyrelsen står til rådighed for besvarelse af ansættelsesretlige spørgsmål for departementer og enkelte større statslige institutioner. 

Se de omfattede institutioner.

Telefon +45 2540 9723

Vi har åbent fra mandag til fredag kl. 9-16.

Henvendelser fra ansatte og tidligere ansatte vedrørende tjenestemandspension.

 
Telefon +45 2540 9720

Vi har åbent mandag til fredag kl. 9-12.

Moderniseringsstyrelsen yder i samarbejde med Statens Administration digital support om økonomisystemer og HR- og lønsystemer.

Gå til support og service

Hvis du som journalist gerne vil tale med os, eller hvis du har brug for pressemateriale, skal du henvende dig til:

Rikke Skovgård Hansen

+45 4171 8799

Caroline Kirk

+45 3392 4260

Har din institution styringsudfordringer, eller ønsker I at sparre om, hvordan I kan optimere jeres styring?

Så kontakt Moderniseringsstyrelsens Kontor for Implementering af Resultat- og Økonomistyring.

Find kontaktoplysninger her

Moderniseringsstyrelsens kontor, Statens Indkøb, står til rådighed for besvarelse af spørgsmål vedrørende de fællesstatslige aftaler i Statens Indkøbsprogram.

Brug systemerne