""

Få hjælp til processen for ressortomlægninger

Moderniseringsstyrelsen har samlet gode råd og vejledning i forbindelse med den administrative implementering af ressortomlægninger.

Du kan læse mere om processen for ressortomlægninger her

Nye overenskomstaftaler for chefer på uddannelsesområdet giver større fleksibilitet

Ved OK18 blev parterne enige om at skabe et mere fleksibelt ansættelsesgrundlag for chefer i uddannelsessektoren. De aftaler er nu på plads.

Læs mere om de nye chefaftaler her 

""

Nu kan medarbejdere i staten snart søge om støtte til personlig kompetenceudvikling

Hvis du vil have mere at vide om, hvordan der via den statslige kompetencefond søges om støtte til den personlige kompetenceudvikling, har du mulighed for at deltage på en række informationsmøder i august.

Læs mere om informationsmøderne og den statslige kompetencefond her

""

Rådgivningsenhed styrker statens indkøb

Sammen med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen driver Moderniseringsstyrelsen en rådgivningsenhed, der hjælper de statslige indkøbere med rådgivning og viden om udbud og indkøb.

Du kan læse mere om den nye rådgivningsenhed her.

Udvalgte nyheder fra Moderniseringsstyrelsen

Kontakt os

Moderniseringsstyrelsen står til rådighed for besvarelse af ansættelsesretlige spørgsmål for departementer og enkelte større statslige institutioner. 

Se de omfattede institutioner.

Telefon +45 2540 9723

Vi har åbent fra mandag til fredag kl. 9-16.

Henvendelser fra ansatte og tidligere ansatte vedrørende tjenestemandspension.

 
Telefon +45 2540 9720

Vi har åbent mandag til fredag kl. 9-12.

Moderniseringsstyrelsen yder i samarbejde med Statens Administration digital support om økonomisystemer og HR- og lønsystemer.

Gå til support og service

Hvis du som journalist gerne vil tale med os, eller hvis du har brug for pressemateriale, skal du henvende dig til:

Morten Jarlbæk Pedersen

+45 4178 6056

Frederik Roed

+45 20169055

Har din institution styringsudfordringer, eller ønsker I at sparre om, hvordan I kan optimere jeres styring?

Så kontakt Moderniseringsstyrelsens Kontor for Implementering af Resultat- og Økonomistyring.

Find kontaktoplysninger her

Moderniseringsstyrelsens kontor, Statens Indkøb, står til rådighed for besvarelse af spørgsmål vedrørende de fællesstatslige aftaler i Statens Indkøbsprogram.

Spørgsmål vedrørende regnskabsregler, bevillingsregler, betalingsformidling og kontoplan m.m. kontakt

Spørgsmål vedrørende nummerstruktur, kontakt

Spørgsmål vedrørende oprettelse/nedlæggelse/ændringer af SKB konti, kontakt