Gældende aftaler i Statens Indkøbsprogram

Statens Indkøbsprogram omfatter i øjeblikket 30 fællesstatslige indkøbsaftaler, der kan findes her på siden. Alle aftaledokumenterne kan findes på www.indfak2.dk, der kræver login. Information om adgang til IndFak kan findes til højre på siden.

Moderniseringsstyrelsen varetager sammen med SKI aftalerne i Statens Indkøbsprogram.

Aftalerne i Statens Indkøbsprogram er forpligtende for statslige institutioner.

Desuden varetager Moderniseringsstyrelsen en række øvrige fællesstatslige aftaler som ikke er forpligtende for de statslige institutioner.

Statens Indkøbsprogram

Aftalerne i Statens Indkøbsprogram vedrører det fællesstatslige indkøb af varer og tjenesteydelser, der bruges af alle institutioner på tværs af ministerområder. Det inkluderer eksempelvis kuglepenne, computere, vagtservice, rengøring mv. 

Link til Statens Indkøbsprogram i Indfak. Adgang kræver login.

Nedenstående links til Statens Indkøbs aftaler i Indfak2 kan kun ses ved brug af login. Alle links fører videre til omtalte Indfak2. 

Aftaler i Statens Indkøbsprogram

AIA/ADK aftalen
AV-udstyr (SKI aftale 50.70)
Computer
Datakommunikation
Flytteydelser
Forbrugsstoffer og datatilbehør
Hjemmearbejdspladser (SKI aftale 50.47)
Hotelophold i Danmark
Konferencefaciliteter
Kontorartikler
Kontormaskiner, multifunktionsmaskiner (SKI aftale 02.12)
Kontormaskiner, printere (SKI aftale 02.12)
Kontormøbler
Kontrolcentral
Managementkonsulentaftalen
Medieovervågning
Netværkskomponenter
Outplacement
Papir i ark (SKI aftale 50.55)
Projektlederkursus
Rejsebureauydelser
Rengøring
Rengørings- og forbrugsartikler
Server
Sikkerhedssoftware
Sikkerhedssoftware til mobile enheder
Storage
Tablets
Telefoni og mobilt bredbånd (SKI aftale 50.48)
Trykkeri,- print- og kopiydelser
Vagt


Øvrige aftaler

De øvrige fællesstatslige aftaler, som ikke er forpligtende for de statslige institutioner, herunder aftalen om indkøb af advokatydelser. 

Aftalen begrænser ikke statens ret til selv at løse juridiske opgaver. Derudover giver aftalen mulighed for at anvende andre advokater end Kammeradvokaten.

Øvrige aftaler

Indkøb af advokatydelser


Overdragelse til SKI

Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI) overtager løbende udbud og drift af nogle af aftalerne i Statens Indkøbsprogram, i takt med at aftalerne genudbydes.

Hent oversigt over Statens Indkøbsprograms aftalers overgang til SKI

Hvor skal du købe ind de kommende år (pdf)

Se SKI's aftaleliste på ski.dk 

Hent pressemeddelelsen og læs mere om overdragelsen til SKI (pdf)