Gældende aftaler i Statens Indkøbsprogram

De fællesstatslige indkøbsaftaler, der er omfattet af Statens Indkøbsprogram kan findes her på siden. Aftaledokumenterne kan findes på hhv. www.indfak2.dk og www.SKI.dk. Det fremgår af nedenstående oversigt, hvor hver enkelt aftale tilgås.

Moderniseringsstyrelsen varetager sammen med SKI aftalerne i Statens Indkøbsprogram.

Aftalerne i Statens Indkøbsprogram er forpligtende for statslige institutioner.

Desuden varetager Moderniseringsstyrelsen en række øvrige fællesstatslige aftaler, som ikke er forpligtende for de statslige institutioner.

Om Statens Indkøbsprogram

Aftalerne i Statens Indkøbsprogram vedrører det fællesstatslige indkøb af varer og tjenesteydelser, der bruges af alle institutioner på tværs af ministerområder. Det inkluderer eksempelvis kuglepenne, computere, vagtservice, rengøring mv. 

Adgang til Statens Indkøbsaftaler

Link til Statens Indkøbs aftaler i Indfak. Adgang kræver login.

Nedenstående links til Statens Indkøbsaftaler i Indfak2 kan kun ses ved brug af login. For yderligere information om login - se i boksen til højre.

Aftaler i Statens Indkøbsprogram

AIA/ADK-aftalen

AV-udstyr (SKI 50.70)

Computere og it-tilbehør - herunder forbrugsstoffer og datatilbehør (SKI 50.40)

Datakommunikationaftalen
Flytteaftalen

Internetforbindelser - hjemmearbejdspladser (SKI 50.47)

Hotelophold - DK (SKI 16.06)

Konferenceaftalen

Kontorartikler - herunder papir i ark (SKI 50.55)

Kopi og print - Multifunktionsmaskiner, printere, produktionsmaskiner og betalingssystemer (SKI 02.12)

Møbelaftalen

Kontrolcentralaftalen

Managementkonsulentaftalen

Medieovervågningsaftalen

Netværkskomponentaftalen

Outplacementaftalen

Projektledelsesaftalen

Rejsebureauaftalen

Rengøringaftalen

Rengørings- og forbrugsartikelaftalen

Servere og storage (SKI 50.03)

Sikkerhedssoftwareaftalen

Aftalen om sikkerhedssoftware til mobile enheder

Tablets (SKI 50.43)

Tele og data - Telefoniydelser; mobiltelefoni, fastnettelefoni, mobilt bredbånd og telefonivarer; mobiltelefoner og mobile modemmer (SKI 50.48)

Trykkeriaftalen (bestilling gennem Bestillingsapplikationen - se boks til højre her på siden)

Vagtaftalen

 

Indkøb af advokatydelser

Aftalen er ikke forpligtende for de statslige institutioner. Aftalen begrænser ikke statens ret til selv at løse juridiske opgaver. Derudover giver aftalen mulighed for at anvende andre advokater end Kammeradvokaten.

Læs mere om indkøb af advokatydelser