Offentlig indkøber

Som offentlig indkøber skal du være opmærksom på, at forskellige offentlige institutioner har forskellige vilkår for at anvende aftalerne i Statens Indkøbsprogram.

Koncernindkøbere i staten (KIS)

Hvert ministerområde har mindst en koncernindkøber, der er udpeget til at koordinere, kvalitetssikre og administrere indkøbsbehovet på det pågældende ministerområde. Koncernindkøberen er Moderniseringsstyrelsens kontaktperson til det respektive ministerområde. Kommunikationen mellem ministerområderne og Moderniseringsstyrelsen skal således gå gennem koncernindkøberne.

Find din koncernindkøber her

Forpligtede kunder  

Alle statslige institutioner er ifølge cirkulære om indkøb i staten forpligtede til af anvende aftalerne i Statens Indkøbsprogram. 

Læs mere om forpligtede kunder

Gå til cirkulære om indkøb i staten på retsinformation.dk

Frivillige kunder 

Følgende offentlige institutioner er frivillige kunder:

  • Kommuner
  • Regioner
  • Folketinget
  • Danmarks Nationalbank
  • Dansk Institut for Internationale Studier
  • Institut for Menneskerettigheder
  • Grønlands Hjemmestyre
  • Færøernes Hjemmestyre
  • Selvejende institutioner

Læs mere om frivillige kunder