Igangværende og kommende udbud i Statens Indkøb

Statens Indkøb foretager løbende udbud med henblik på at indgå tværstatslige rammeaftaler. I 2020 gennemføres 15. fase af det statslige indkøbsprogram med en række udbud og genudbud.

Igangværende udbud

I 2020 forventer Statens Indkøb at gennemføre følgende udbud og indgå kontrakt på området:

 

Kommende udbud

I 2020 skal der som en del af Statens Indkøbsprogram gennemføres genudbud på følgende områder, hvor de eksisterende kontrakter udløber:

  • Rejsebureauydelser - forventet offentliggørelse i 1. kvartal

Overdragelse til SKI

Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI) overtager løbende udbud og drift af aftalerne i Statens Indkøbsprogram, i takt med at aftalerne genudbydes.

Hent pressemeddelelsen med tidsplanen for overdragelsen til SKI (pdf)

Se SKI’s udbudskalender på ski.dk

Alle offentlige udbud bliver annonceret på udbud.dk